پایه

یک پلن مناسب برای شروع شما

25,000 تومان(ماهانه)

30,000 تومان(ماهانه)

حداکثر 9 حساب اجتماعی اضافه کنید
3 حساب اجتماعی در هر پلتفرم

Scheduling & Report

فیس بوک زمان‌بندی و گزارش

اینستاگرام زمان‌بندی و گزارش

توییتر زمان‌بندی و گزارش

ماژول ها و افزونه ها

Instagram Activity

ویژگی های پیشرفته

پشتیبانی Spintax

پشتیبانی از واترمارک

پشتیبانی از ویرایشگر تصویر

واردات ابری: درایو گوگل, Dropbox, One Drive

نوع فایل: عکس, ویدئو

فضای ذخیره سازی: 100MB

حداکثر اندازه فایل: 100MB

Popular

استاندارد

یک پلن استاندارد برای شما

45,000 تومان(ماهانه)

50,000 تومان(ماهانه)

حداکثر 15 حساب اجتماعی اضافه کنید
5 حساب اجتماعی در هر پلتفرم

Scheduling & Report

فیس بوک زمان‌بندی و گزارش

اینستاگرام زمان‌بندی و گزارش

توییتر زمان‌بندی و گزارش

ماژول ها و افزونه ها

Instagram Activity

ویژگی های پیشرفته

پشتیبانی Spintax

پشتیبانی از واترمارک

پشتیبانی از ویرایشگر تصویر

واردات ابری: درایو گوگل, Dropbox, One Drive

نوع فایل: عکس, ویدئو

فضای ذخیره سازی: 100MB

حداکثر اندازه فایل: 10MB

Popular

ویژه

پلن ویژه کسب و کار های بزرگ

65,000 تومان(ماهانه)

70,000 تومان(ماهانه)

حداکثر 0 حساب اجتماعی اضافه کنید
7 حساب اجتماعی در هر پلتفرم

Scheduling & Report

فیس بوک زمان‌بندی و گزارش

اینستاگرام زمان‌بندی و گزارش

توییتر زمان‌بندی و گزارش

ماژول ها و افزونه ها

Instagram Activity

ویژگی های پیشرفته

پشتیبانی Spintax

پشتیبانی از واترمارک

پشتیبانی از ویرایشگر تصویر

واردات ابری: درایو گوگل, Dropbox, One Drive

نوع فایل: عکس, ویدئو

فضای ذخیره سازی: 100MB

حداکثر اندازه فایل: 10MB

آزمایشی رایگان خود را شروع کنید. آیا آماده هستید تا سلطنت سرویس را امتحان کنید؟ ! بدون قرارداد بدون کارت اعتباری